ZESTAWY KONTENERÓW

 

Istnieje możliwość piętrowania i łączenia w zestawy dowolnej ilości kontenerów o standardowych wymiarach, zarówno długimi jak i krótkimi ścianami, uzyskując w ten sposób dużą i funkcjonalną powierzchnię.

Zestaw kontenerowy stanowi wielokrotność jednego modułu o powierzchni minimalnej 14m2. Możliwe jest zamontowanie ścianek działowych, dostosowanie układu drzwi i okien do indywidualnych potrzeb klienta, a dzięki wymienialnym ścianom – tworzenie praktycznie nieograniczonych powierzchni wewnętrznych.

Kontenery są wyposażone w instalację elektryczną oświetleniową, gniazd wtykowych jednofazowych z zabezpieczeniem różnicowoprądowym (przeciwporażeniowym), potwierdzoną protokołem przeprowadzonych badań stanu izolacji urządzeń elektroenergetycznych.

TOP