Firma „COMBROS” ORZECHOWSCY Sp. J. posiada w swojej ofercie nowe i używane kontenery, mające doskonałe zastosowanie jako zaplecza budowlane, dla kadry kierowniczej i pracowników oraz pomieszczenia magazynowe. Wynajem kontenerów zapewnia doskonałą alternatywę dla tradycyjnych budynków biurowych oraz lokali zastępczych na budowie.

Proponujemy Państwu wynajem:

Do kontenerów można dołączyć dodatkowe wyposażenie biurowe, socjalne i szatniowe, urządzenia takie jak klimatyzatory czy grzejniki elektryczne, a także zaaranżować w nich zaplecza sanitarne i kuchenne.

Na życzenie klienta podejmujemy się dostarczenia kontenerów we wskazane miejsce, oferujemy niezbędne usługi dźwigowe, montażowe oraz zapewniamy serwis w trakcie użytkowania.

Korzyści z wynajmu

Wynajem naszych produktów jest doskonałym rozwiązaniem, niezależnie od tego czy są Państwo dużą firmą budowlaną potrzebującą kompleksowego zaplecza kontenerowego, czy chcą Państwo po prostu otworzyć biuro lub stworzyć magazyn. Zakup kontenerów, ogrodzeń, czy płyt drogowych jest często dla inwestora zbyt dużym wydatkiem, wiążącym się dodatkowo z niemałymi kosztami utrzymania. W takich przypadkach wynajem jest najlepszą alternatywą dla zakupu.

W naszej ofercie znajdą Państwo niezwykle przydatny na budowie sprzęt przenośny, który można w zależności od potrzeby przestawiać i przewozić na inne budowy. W ten sposób pomagamy Państwu zagwarantować pracownikom odpowiednie warunki pracy i odpoczynku oraz zapewnić bezpieczeństwo składowanych na terenie budowy materiałów i urządzeń. W trakcie wynajmu nie ponoszą Państwo również kosztów związanych z naturalną eksploatacją sprzętu i jego serwisem.

Wynajem to:

 • eliminacja kosztów zakupu i zbycia
 • racjonalne wydatkowanie środków pieniężnych
 • brak konieczności inwestowania w majątek trwały firmy
 • łatwość pozyskania sprzętu na budowę w krótkim czasie
 • dostosowanie sprzętu do aktualnych potrzeb inwestycyjnych
 • możliwość korzystania z doradztwa i opieki technicznej naszej firmy

Zasady wynajmu

Wynajem sprzętu naszej firmy odbywa się na przejrzystych i jednakowych dla wszystkich klientów zasadach:

 • Minimalny okres płatności za wynajem wynosi jeden miesiąc, istnieje możliwość rozliczenia dobowego za okres wynajmu powyżej miesiąca.
 • Przed wynajmem pobierana jest kaucja zwrotna, której wysokość zależy od ilości i rodzaju przedmiotu najmu. Kaucja zostanie zwrócona po zdaniu i rozliczeniu przedmiotu najmu.
 • Na pisemne zlecenie Najemcy, Wynajmujący może podjąć się organizacji dźwigów oraz transportu do i od Najemcy.
 • Faktury za wynajem są wystawiane na początku okresu najmu lub na początku każdego kolejnego miesiąca.
 • Ubezpieczenie przedmiotu najmu należy do Najemcy.
 • Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu.
 • Wydanie przedmiotu najmu następuje po zawarciu umowy najmu i spełnieniu niżej opisanych warunków.

Dokumenty i warunki niezbędne do zawarcia umowy najmu (dotyczy firm):

 • zamówienie z uzgodnionymi warunkami realizacji
 • spisanie umowy najmu
 • wpłacenie kaucji zwrotnej
 • wpłacenie należności za: załadunek, transport oraz wynajem za pierwszy miesiąc

Dokumenty i warunki niezbędne do zawarcia umowy najmu (dotyczy osób prywatnych):

 • zamówienie z uzgodnionymi warunkami realizacji
 • dokumentację potwierdzającą prawo do użytkowania miejsca posadowienia przedmiotu najmu
 • spisanie umowy najmu
 • wpłacenie kaucji zwrotnej
 • wpłacenie należności za: załadunek, transport oraz wynajem za pierwszy miesiąc
TOP